Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
OkrúhleHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy v OkrúhlomVytlačiť
 


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 


 
 

Dôležité - Nová lehota, do ktorej si musia náhradní užívatelia usporiadať svoje užívacie právoVytlačiť
 


 
 

Záverečný účet obce Okrúhle za rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy v OkrúhlomVytlačiť
 

OBEC OKRÚHLE
V zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a zákona NR SR 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy v Okrúhlom
Riaditeľ školy musí byť bezúhonný, spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a musí spĺňať kvalifikačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
- najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,
- prvá atestácia alebo jej náhrada v zmysle § 61, ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady:
- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- profesijný životopis,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
- doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11, zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- prihláška na výberové konanie.
Uzávierka prijímania prihlášok je 20.06.2019
Prihlášky s označením „Výberové konanie – Základná škola Okrúhle“ posielajte alebo osobne doručte na adresu: Obecný úrad Okrúhle 131 090 42 Okrúhle.
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
Ing. Martin Jech, starosta obce


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v OkrúhlomVytlačiť
 

OBEC OKRÚHLE
V zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a zákona NR SR 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Materskej školy v Okrúhlom
Riaditeľ školy musí byť bezúhonný, spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a musí spĺňať kvalifikačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
- najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,
- prvá atestácia alebo jej náhrada v zmysle § 61, ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady:
- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- profesijný životopis,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
- doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11, zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- prihláška na výberové konanie.
Uzávierka prijímania prihlášok je 20.06.2019
Prihlášky s označením „Výberové konanie – Materská  škola Okrúhle“ posielajte alebo osobne doručte na adresu: Obecný úrad Okrúhle 131 090 42 Okrúhle.
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
Ing. Martin Jech, starosta obce


 


 
 
Položky 1-10 z 13

Verejné vyhlášky

Verejna vyhlaska č12Vytlačiť
 

BUDOVA OUv fielhfouhe ôorjfoijre roijerjknhkjnkjwaehoQM  EFE Qv fielhfouhe ôorjfoijre roijerjknhkjnkjwaehoQM  EFE QVv fielhfouhe ôorjfoijre roijerjknhkjnkjwaehoQM  EFE Qv fielhfouhe ôorjfoijre roijerjknhkjnkjwaehoQM  EFE Qv fielhfouhe ôorjfoijre roijerjknhkjnkjwaehoQM  EFE Qv fielhfouhe ôorjfoijre roijerjknhkjnkjwaehoQM  EFE Qv fielhfouhe ôorjfoijre roijerjknhkjnkjwaehoQM  EFE Qv fielhfouhe ôorjfoijre roijerjknhkjnkjwaehoQM  EFE Qv fielhfouhe ôorjfoijre roijerjknhkjnkjwaehoQM  EFE Q


 
 
Položky 1-10 z 13

Verejné obstarávanie

Informácia o podpornom projekteVytlačiť
 

Názov projektu: Znižovanie energetických strát v KSB obec Okrúhle


 
 
Položky 1-10 z 13

Hospodárenie obce

záverečný účetVytlačiť
 

zasadačkatext


 
 
Položky 1-10 z 13

Aktuality - všeobecné oznamy

Odborná prax vo Švajčiarsku Vytlačiť
 

Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu v Banskej Bystrici, podobne ako po minulé roky, organizuje pre študentov hotelových akadémií, stredných odborných škôl zameraných na pohostinstvo a cestovný ruch, ako aj ostatných mladých záujemcov, odbornú prax v zariadeniach cestovného ruchu vo Švajčiarsku. Odborná prax sa uskutoční v termíne od 8. decembra 2019 do 7. apríla 2020. Výberové konanie pre záujemcov sa uskutoční 19.septembra 2019 vo Zvolene . Presné miesto konania záujemcom včas oznámime zaslaním pozvánky s pokynmi týkajúcimi sa výberového konania.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujem poprosiť, pokiaľ máte v okruhu svojej rodiny alebo známych potenciálnych záujemcov o prax (minimálne požiadavky: znalosť nemeckého jazyka na hovorovej úrovni, vek minimálne 18 rokov v čase nástupu na prax a maximálne 26 rokov), aby ste im sprostredkovali uvedenú informáciu. Záujemci nemusia mať odborné vzdelanie, počas intenzívneho 14 dňového prípravného kurzu v školskom hoteli v Luzerne sa naučia všetko potrebné. V prílohe Vám zasielam podrobné informácie o praxi (Stagiaires – Programm Winter 2019), prihlášku na prax (Anmeldung für das Stagiaries – Programm Winter 2019) a prihlášku na výberové konanie na odbornú prax vo Švajčiarsku v zimnej sezóne 2019/2020.

. Ďalšie potrebné informácie sú aj na web. stránke združenia: www.swiss-slovaktourism.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím neváhajte kontaktovať na horeuvedenej adrese.

Bližšie informácie Vám poskytne Peter Patus tel č.0905164 849, Švajčiarsko-slovenské združenie cestovného ruchu a Ing. Filo tel č.0917 637 475, Vidiek n.o. Giraltovce.


 
 
Položky 1-10 z 13

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka